To system ćwiczeń, zabaw i aktywności usprawniający działanie zmysłów, rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka.

To prawidłowe współdziałanie naszych zmysłów, które umożliwia nam wykonywanie wszystkich codziennych czynności. Aby do tego doszło, musimy najpierw prawidłowo odbierać wrażenia pochodzące z zewnątrz i ze środka naszego ciała, odpowiednio je klasyfikować, porządkować i łączyć je ze sobą.

Nasze zmysły

Rozwój dziecka uzależniony jest od tego jak rozwijają się jego zmysły, które nazywamy bazalnymi. Należą do nich: zmysł dotyku, zmysł ruchu/równowagi oraz zmysł proprioceptywny/pozycji ciała. Zmysł dotyku pozwala nam między innymi na odbieranie wrażeń dotykowych taki jak: kształt, faktura i temperatura przedmiotów. Zmysł równowagi pozwala na odbieranie wrażeń związanych z ruchem ciała w osi góra-dół i wychyleniami w prawo i w lewo. Zmysł propriocepcji/pozycji ciała to odczucia pochodzące z mięśni i stawów, pozwalające na wykonywanie ruchów bez udziału wzroku.

Jak rozpoznać zaburzenia SI ( Integracji Sensorycznej)?

Żeby stwierdzi zaburzenia integracji sensorycznej, należy przeprowadzi diagnozę. Jednak objawy zaburzeń są możliwe do rozpoznania przez rodziców i nauczycieli. Mogą to być:

 • Zaburzenia napięcia mięśniowego ( najczęściej zbyt niskie napięcie)
 • Szybka męczliwość
 • Niezgrabność ruchowa
 • Słaba koordynacja ruchowa
 • Problemy z manipulacją, posługiwaniem się sztućcami, nożyczkami
 • Nieprawidłowy chwyt kredki, długopisu
 • Trudności w nauce czytania lub pisania
 • Trudności w koncentracji
 • Unikanie zabaw grupowych
 • Wycofywanie się z kontaktów społecznych
 • Trudności z wysłuchiwaniem poleceń
 • Problemy z nauką jazdy na rowerze
 • Unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli lub nadmierne poszukiwanie takich zabaw
 • Nadwrażliwość na światło
 • Nadwrażliwość na dźwięk
 • Unikanie zabaw plasteliną, malowania palcami
 • Unikania dotykania niektórych faktur, np. piasku
 • Trudności w próbowaniu nowych potraw
 • Trudności w założeniu nowych ubrań
 • Zaburzenia mowy

Pojedynczy objaw nie musi być wskazaniem do diagnozy. Jednak już kilka z nich może być wyraźną wskazówką i dziecko powinno mieć wykonaną pełną diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej.