Nazwa metoda Tomatisa inaczej trening uwagi słuchowej pochodzi od nazwiska Alfreda Tomatisa – otolaryngologa, neurologa i foniatry – który przez 40 lat prowadził badania nad funkcją ucha człowieka i odkrył jego wpływ na nasz rozwój. Badania przeprowadzone przez profesora Tomatisa dowodzą, że ucho, prócz istotnej funkcji słyszenia oddziaływuje również na zmysł równowagi, koordynację ruchową i napięcie mięśniowe. Tomatis odkrył, iż przekazywane dźwięki z zewnątrz do centralnego układu nerwowego dostarczają mózgowi energii koniecznej do jego aktywności.

Na czym polega trening ucha

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha, stymulacja odbywa się poprzez dźwięki o określonej częstotliwości. Ćwiczenia te stymulują centralny system nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia.

Cel stosowania treningu

Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększenie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.

Metoda Tomatisa wskazana jest szczególnie dla dzieci z :

 • Zaburzeniami mowy i głosu
 • Dysleksją i dysortografią
 • Autyzmem
 • Zespołem ADHD
 • Problemami szkolnymi

Efekty stosowania metody w przypadku dzieci szkolnych:

 • Zwiększenie koncentracji i lepsze zapamiętywanie
 • Zwiększenie spawności komunikowania się
 • Polepszenie radzenia sobie z emocjami
 • Polepszenie koordynacji słuchowej
 • Lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału

Metodę wykorzystuje się również :

 • W walce ze stresem
 • W nauce języków obcych